વૈવિધ્ય

એક ગુજરાતી બ્લોગ

SMS મે 25, 2010

Filed under: SMS — mysarjan @ 5:45 પી એમ(pm)

કવિ કવિતાની નીચે પોતાનું નામ લખે છે,

ચિત્રકાર કલાકૃતિની નીચે પણ પોતાનું નામ લખે છે,

પણ ભગવાન મહાન કલાકાર છે,

એ માનવીને સર્જે છે પણ માનવી નીચે પોતાનું નામ નથી લખતો…

પરંતુ, મા તો ભગવાનથી પણ મહાન છે કારણકે એ સંતાન ને જન્મ આપે છે છતાં નામ પિતાનું આપે છે.”

Advertisements