વૈવિધ્ય

એક ગુજરાતી બ્લોગ

— મારી બા— ઓગસ્ટ 30, 2010

Filed under: મારો અનુભવ,Uncategorized — mysarjan @ 10:25 એ એમ (am)


કારણ બાને હું બા કહી્ શકું છું.

મમ્મી બોલતાં તો હું શીખ્યો છેક પાંચમા ધોરણમાં.

તે દિવસે ખૂબ રોફથી વાઘ માર્યો હોય એમ

મેં મમ્મી કહીને બૂમ પાડેલી.

બા ત્યારે સહેજ હસેલી –

કારણ બા એક સાદો પોસ્ટકાર્ડ પણ માંડ માંડ લખી શકતી.

બા બેંકમાં સર્વિસ કરવા ક્યારેય ગઈ નહોતી અને

રાત્રે લાયંસ પાર્ટીમાં ગઈ હોય એવું યાદ પણ નથી.

બા નવી નવી ડિશ શીખવા ‘ cooking class’ માં ગઈ નહોતી

છતાં ઈંગ્લિશ નામ ખડ્કયા વગર એ થાળીમાં જે મૂકતી

તે બધું જ અમૃત બની જતું.

મને મારી ભાષા ગમે છે,

કારણ મને મારી બા ગમે છે.

–   વિપિન પરીખ

Advertisements