વૈવિધ્ય

એક ગુજરાતી બ્લોગ

મા એટલે… ઓક્ટોબર 27, 2012

Filed under: Uncategorized — mysarjan @ 6:45 પી એમ(pm)

  મા એટલે…

માત્રૂ ,માતા,માઇ,માય વગેરેથી આપણે સંબોધિ એ  છીએ. .તેને આઇ ,જનેતા ,બા,જાનની જ,જી,માતા,જનયિત્રિ ,પ્રસુ,માતુશ્રી પણ કહીએ છીએ..ફક્ત મા

એટ્લે જન્મદાતા જ નહીં ,જીવન દાતા અને સંસ્કારદાતાછે.  પોતાના દેહ માંથી દેહ આપ્યો.લોહી માંથી લોહી આપ્યું અને જીવન માંથી જીવ આપ્યો. માએ

નિઃસ્વાર્થ ભાવે પારાવાર સ્નેહ આપ્યો.દીવામાંથી  દીવો પ્રગ્ટાવ્યો.,પત્થર માં થી પ્રતિમા  ઘડી, યંત્રમાંથી સુર -સંગીત રેલાવ્યું, જીવન ને લય અને તાલથી  ભર્યું. તન અને મન નું ભણતર ,ગણતર અને ઘડતર કર્યું અને તેથીજ  સંસ્કાર દાતા પણ તેજ છે..ખરેખર મા મહાન  જાદુગર છે.

   માનું સ્થાન……..

ફુલમાં જે સ્થાન સુગંધ નું ્ચે. સરિતામાં જે સ્થાન સલીલ નું  છીપમાં જે સ્થાન મોતી નું  ્છે..વિધ્યા માં જે સ્થાન વિનય નું છે.

ધર્મ માં જે સ્થાન પ્રેમ નું છે .જિંન્દગી માં જે સ્થાન વિશ્વાસ નું છે,એજ સ્થાન સમસ્થ  જીવ-જગતમાં માતાનું છે.પછી એ મનુશ્ય

હોય, પ્રાણી હોય, પશૂ હોય,પક્શી કે જીવ જન્તુ હોય.

Advertisements
 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s