વૈવિધ્ય

એક ગુજરાતી બ્લોગ

વાંચીને મૂછમાં મલકાઈ જશો! જાન્યુઆરી 8, 2011

Filed under: ગમ્મત-ગુલાલ — mysarjan @ 10:49 એ એમ (am)ડ્રેસ્સ માં તમે સારા લાગો છો
પંજાબી માં તમે પ્યારા લાગો છો
સાડી માં તમને કોઈ દી જોયા નથી
માટે તમે કુંવારા લોગો છો….


જીવન માં જસ નથી
પ્રેમ માં રસ નથી
ધંધા માં કસ નથી
જવું છે સ્વર્ગ માં
પણ જવા માટે કોઈ બસ નથી…..


દિલ ના દર્દ ને પીનારો શું જાણે
>પ્રેમ ના રીવાજો ને જમાનો શું જાણે
>છે કેટલી તકલીફ કબરમા
>તે ઉપરથી ફૂલ મૂક્નારો શું જાણે


તું હસે છે જયારે જયારે
ત્યારે ત્યારે તારા ગાલ માં ખાડા પડે છે

હૂં વિચારું છૂ બેઠો બેઠો
કે મારા શિવાય આ ખાડા માં કેટલા પડે છે
તમે ફૂલ નહિ પણ જમીન પર ઉગતા ઘાસ છો
સાચું કહૂ તમે તમે એક મોટો ત્રાસ છો……..


લોકો કહે છે કે હસ્યા તેના ઘર વસ્યા
પરંતુ એ કોણ જાણે છે કે
ઘર વસ્યા પછી કેટલા ફસ્યા

(2) બેસતા કરી દીઘા!-
નાના-મોટોઓને કોમ્પ્યુટર પર બેસતા કરી દીઘા! ‘ સેલ-ફોન ’ પર શાકભાજી પણ વેચતા કરી
દીઘા!
ટેક્નોલોજીતો ભઇ વઘી રહી છે જુઓ ચારે કોર,…….ગુણાકાર ને ભાગાકાર બઘાના ભૂલતા કરી
દીઘા!
સવારના પહોરમાં નિયમિત ન્હાવાનું જે છોડીને,,…… ‘ ઇમેલ ’ ના સરોવરમાં ડૂબકી
મારતા કરી દીઘા!
ખાવાનો ચસ્કો બઘાનો જુએા વઘતો જાય છે આજે, સ્પેસ ’ માં સુનીતાને પણ સમોસા ખાતા કરી
દીઘા!
પૈસા પડાવનાર પાત્રો વઘી રહ્યા જૂઓ અહિ પણ?…વિમાનો ને વહાણો ઉપર કથાઓ કરતા કરી
દીઘા!
સમયની મારામારી વઘી ગઈ છે ઘેર ઘેર આજે તો, સ્ંડાસમાં ‘ સેલ્યુલર ’ પર વાતો પણ કરતા
કરી દીઘા!
લેક્સસને ‘ મરસીડીઝ ’ માં આમતેા ફરો છો તમે ,….. અમારા અવસરો પર મોડા કેમ આવતા
કરી દીઘા ?
કથાઓ કરાવીને પણ વ્યથાઓ કોઈની ઘટી નથી ,….. ક્લેશો કુટુંબો વચ્ચેના ભઇ
કેમ વઘારતા
કરી દીઘા ?
હાથ લંબાવતું નથી કોઇ સહારો આપવા માટે તો ,…ઇર્ષામાં એક બીજાના જૂઓ પગ
ખેંચતા કરી
દીઘા!
સ્મશાન વૈરાગ્ય આવવો શક્ય નથી ‘ ચમન ’ હવે ?…. ‘ ઇલેક્ટી્રક ’ ભઠ્ઠામાં મડદાં પણ
બાળતા કરી દીઘા

Advertisements
 

2 Responses to “વાંચીને મૂછમાં મલકાઈ જશો!”

  1. હા હા …. વાંચીને મલકાઈ તો જરૂર ગયા… પણ મૂછોમાં નહિ ગાલોમાં …!

  2. mysarjan Says:

    Howdy,

    વેદાંગ એ. ઠાકર recently read your post, titled વાંચીને મૂછમાં મલકાઈ જશો!, and enjoyed it enough to click the ‘Like’ button. Congratulations.


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s